Champions team se zaměřuje na trénink závodního karate, ve kterém patříme ke špičkám v oboru, ale také především na funkční karate jako bojové umění. Na utváření kolektivu lidí s dobrými charakterovými vlastnostmi a na výchovu dětí a mládeže v 7 městech Karlovarského Kraje – Chodov, Nová Role, Horní Slavkov, Ostrov, Loket, Karlovy Vary a Cheb 

V těchto městech cvičí v našem teamu více než 450 dětí všech věkových kategorií ve 16 tréninkových skupinách.. Členové teamu se připravují pod vedením 15ti trenérů s licencemi Českého svazu Karate.

Pravidelně organizujeme akce nejen pro naše členy. 2x ročně teamové soustředění společně s reprezentanty České republiky, vlastní teamové závody, akce pro děti s přespáním v karatistickém prostředí a jiné…

Naši členové jsou dále trénováni těmi nejlepšími trenéry v oboru sebeobrany

Trénujeme v těchto městech:

Chodov     Nová Role     Ostrov     Loket     Horní Slavkov     Karlovy Vary     Cheb

Trénink karate dětí:

Děti se seznamují se základy karate. Výuku karate přizpůsobujeme jejich věku a postupně se naučí i složitejší techniky, zapamatují si japonské výrazy a naučí sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických cvičení, rozvoji koordinace, flexibility. Do tréninku jsou také zařazeny míčové hry. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy v karate, ale i v jiných sportech.
Vzhledem ke specifice bojových umení (naučené znalosti se dají použít v bežném životě) dbáme zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína, přísná etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se u nás děti naučí. První rok cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na první technický stupeň – bílý pás. Pokud dítě z nějakých důvodů u zkoušek neuspěje (nebo je nemocné) nic se neděje a trénink probíhá dál.

Všechny platby za kurzy karate provádějte na B.Ú. Champions teamu z.s. vedený u Raiffeisen BANK č.: 43503089/5500 pod v.s. dle jednotlivých měst.

  • Karlovy Vary – 110 (do poznámky jméno)
  • Nová Role – 111 (do poznámky jméno)
  • Chodov – 112 (do poznámky jméno)
  • Ostrov – 113 (do poznámky jméno)
  • Loket – 114 (do poznámky jméno)
  • Horní Slavkov – 115 (do poznámky jméno)