Start tréninků 6.9.2022

Městská tělocvična Loket ulice ČSA 238/22 – malý sál

úterý 16:15 – 17:15

čtvrtek 16:30 – 17:30

Členové teamu hradí:

Průkaz karate v ceně 120Kč(Pouze nový členové – tento průkaz je platný doživotně )

Školné 2500Kč/ 1 pololetí (1.9. – 31.1. a 1.2. – 30.6.) splatné na bankovní účet Champions teamu vedený u Raiffeisen bank. Č.ú.: 43503089/5500.

Jako zprávu pro příjemce uvádějte při platbě variabilní symbol 114 a do poznámky jméno, popřípadě jména a příjmení.

1.pololetí je třeba uhradit do 30.9., 2.pololetí je třeba uhradit do 30.1. !!!

Známku ČSKe 300Kč/kalendářní rok -(známka obsahuje kompletní pojištění úrazu, členství v ČSKe, právo účastnit se soutěží ČSKe, právo účastnit se zkoušek na STV)

Členskou známku CAOKK v ceně 300Kč/kalendářní rok.

ZA TUTO ČÁSTKU OD NÁS DOSTÁVÁTE:

Trenérský servis trenérů, Mistrů světa a Evropy, profesionálů s nejvyššími trenérskými licencemi v prostorách našeho dojo.

Možnost trénovat zdarma ve středu, čtvrtek a něděli v mateřském Dojo Chodov se závodním teamem…

Servis na všech výjezdech a akcích teamu ( závody, soustředění, výjezdy mimo ČR, přespávací akce, semináře a jiné… ), pojištění pro případ úrazu, v začátcích zapůjčení chráničů, individuální přístup.

Atletickou přípravu v letních měsících, která je zcela zdarma.