Pro případ pojistné události (úraz), při činnosti teamu, jsme pojištěni pojistnou smlouvou mezi Českým svazem karate a ČUS. 

Úrazové pojištění člena CHAMPIONS TEAM, z.s. je platné pouze se zaplacením členského příspěvku na ČSKe, CAOKK tzv.známkou – v minulosti byla  vylepena do Průkazu karate. V současnosti je hrazena a registrována přes databázi klubu elektronickou cestou. Její výše je stanovena vždy na VH ČSKe pro další volební období.

Následně se tento člen objeví v databázi  ČSKe.

V současnosti je databáze pro veřejnost neviditelná, každý člen si může zaplacení své známky zkontrolovat v „úřední hodiny “ v kanceláři CHAMPIONS TEAMU.(DO-JO Chodov)

Odkaz na informace ohledně úrazového pojištění pro rok 2018, z ČUS, je na stránkách www.CUSCZ.CZ

Dále je každé naše dojo pojištěno zvlášť, jelikož se u nás provozují i další aktivity, které nepodléhají povinnosti hradit Členský příspěvek ČSKe, CAOKK.