Pravidla pro vstup a cvičení v dojo

  1. Pozdrav a ke všem se chovej slušně
  2. U vstupu se přezuj
  3. Pokud jsi nemocný, zůstaň doma!!! Ohrožuješ tím všechny..
  4. Respektuj vždy pokynů trenérů
  5. Vše, co si na trénink přineseš si také odnes (UKLIĎ…)
  6. Na chodbě je odpadkový koš, používej ho!!!
  7. Chodba není závodní dráha
  8. Při použití toalety použij splachovadlo, je-li potřeba, použij také štětku!!!
  9. Dveře mají kliku, nauč se i jí používat

PAMATUJ: Doma jsi rodičů…. na tréninku a všech akcích teamu jsi trenérů!!!