Pro jakékoliv řešení nepříjemností, které by nedej bože vyústily v jakýkoliv soudní spor je Champions team z.s. zastupován advokátní kanceláří, tato advokátní kancelář je také poradním orgánem teamu ve věcech smluvních.