//www.karate-champions.cz/wp-content/uploads/2018/08/sportovni-pripravka.jpg

Sportovní příprava

Hledáte pro své dítě pravidelnou pohybovou aktivitu, která bude přispívat k jeho zdravému vývoji a bude mu přinášet radost z pohybu nebo se stále nemůžete rozhodnut na jaký sport své dítě dát?
Zkuste Sportovní přípravku. Zde vaše dítě získá kladný vztah ke sportu a k pohybu jako takovému a zároveň získá všestranný pohybový základ pro jakýkoliv sport.

Přípravku vede: sl.Tereza Jůnová,DiS.

Své místo si můžete rezervovat již nyní na emailu:

sportovni-pripravka@seznam.cz

Do emailu uveďte jméno+příjmení, věk a kontakt na sebe.

Jak se cvičí?

Obsahem každé tréninkové jednotky jsou běhy a skoky různých forem, základy gymnastické průpravy a úpolová cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Do tréninku je zařazeno cvičení se širokou škálou cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou různé druhy míčů a míčků, švihadel a překážek. Dále různé typy stabilizačních podložek pro zdokonalení dětské koordinace, rovnováhy a orientace v prostoru. Vše je vedeno odlehčenou a zábavnou formou, tak aby děti cvičení vnímaly jako hru a snáze si tak vytvořily pozitivní vztah ke sportu.

Co s sebou na první trénink?

Lekce sportovní přípravky jsou určeny pro všechny děti do 7 let věku. Na první trénink přijďte ve sportovním oblečení. Vzhledem k tomu, že povrch celé tělocvičny je vyložen speciálním měkčeným povrchem (tatami), lze cvičit bez obuvi.

S sebou: sportovní oblečení a pití, cvičí se bez obuvi.

Všechny platby za kurzy sportovní přípravky - 1500Kč/pololetí, provádějte na B.Ú. Champions teamu z.s. vedený u Raiffeisen BANK č.: 43503089/5500 pod v.s. dle jednotlivých měst.

  • Chodov – 220 (do poznámky jméno)