NEJNOVĚJŠÍ INFO:

Od 29.4. se vracíme zpět do dojo Chodov. Tréninky probíhají v běžné dny a časy, které jsou zavedené po celý školní rok… po,st,čt,ne, dle nařízení vlády rozděleny do všech 3 tělocvičen v dojo Chodov v normálních časech a za přísných hygienických opatření (JSME PLNĚ VYBAVENI )

Prosíme všechny, aby dodržovali následující:

🔘Rodiče zůstávají před tělocvičnou a neshlukují se
( jedinou vyjímkou jsou rodiče sportovní přípravky, kteří se prosím ale nebudou zbytečně nahoře zdržovat – DÍKY MOC )

🔘Všichni přijdou v roušce, rychle se převlečou a jdou každý do své tělocvičny. Neshlukují se na chodbách, kde přichází ostatní složky na své tréninky

🔘Cvičení povoleno bez roušek

🔘Každý použije před a po tréninku dezinfekci rukou (K dispozici v každé tělocvičně)

🔘Každý bude používat výhradně své pití

🔘V případě použití cvičebních pomůcek, dezinfikuje po použití trenér skupiny

🔘Po tréninku se nikdo nezdržuje v prostorách dojo a všichni bez zbytečného odkladu odchází

🔘WC je v provozu

____________________________________________________________________________

V současné době se v souvislosti s uvolněním opatření rozjeli venkovní tréninky teamu v přírodě. Tréninky probíhají pondělí, středa a pátek od 17:00-18:30 na přírodním koupališti Bílá voda v Chodově za těchto podmínek:

Každý bude mít sebou vlastní pití, roušku(nejlépe 2- jednu na trénink a jednu po tréninku) cvičit se bude ve dvojicích s minimálními rozestupy 2m mezi dvojicemi. Sebou také kvalitní obuv a chrániče rukou.

Na trénink nesmí nikdo, kdo se necítí fit, abychom nikoho neohrožovali a je také na každém, aby zvážil, zda se tréninků bude účastnit. Nikoho nenutíme. Také prosíme rodiče a doprovody, aby se zbytečně neshlukovali a tím na nás zbytečně neupozorňovali..

1.DAY Home training

2.DAY Home training

3.DAY Home training

Weekend Home training

4.DAY Home training

5.DAY Home training

2.Weekend Home training

6.DAY Home training